مارک تواین، سفر و رسانه‌های اجتماعی

Patric Lane ویراستار بخش علوم و بهداشت در UNC Chapel Hill وقتی این هفته در تورنتو و در این کنفرانس سخنرانی داشت، شاید با کمی ناباوری پای مارک تواین را هم دربحث از رسانه‌های اجتماعی وسط کشید. اما چطور؟او برای منظورش خیلی استادانه به یکی از نقل قول‌های او متوسل شد، از یادداشت تواین درباره‌ی سودمندی‌های “سفر”، تا به این ترتیب رابطه‌ای غریب بین این نویسنده‌ی قرن نوزده و بیست آمریکا، موضوع سفر و پدیده‌ی رسانه‌های اجتماعی برقرار کند.اما عبارت مارک تواین چه بود (تاکیدها اضافه شده‌اند):”تجربه‌های سفر، نابود کننده‌ی تعصب، پیشداوری و تنگ نظری‌اند. با این حساب همان چیزی هستند که مردم ما به شدت به آن نیازمندند. دیدگاه‌های آزاد اندیشانه، سودمند و با بلند نظری درباره‌ی مردم و مسائل ، با زندگی گیاهی و وقت تلف کردن در گوشه‌ای از زمین برای همه‌ی عمر بدست نخواهند آمد.”

Lane دو کلمه را در نقل قول تغییر می‌دهد:

رسانه‌های اجتماعی ، نابود کننده‌ی تعصب، پیشداوری و تنگ نظری‌اند. با این حساب همان چیزی هستند که مردم ما بشدت به آن نیازمندند. دیدگاه‌های آزاد اندیشانه، سودمند و با بلند نظری درباره‌ی مردم و مسائل ، با زندگی گیاهی و وقت تلف کردن در گوشه‌ای ازاینترنت برای همه‌ی عمر بدست نخواهندآمد.”

Patric Lane با این تغییر سعی در بیان این موضوع دارد که چطور رسانه‌های اجتماعی باعث ایجاد چرخه‌ی اجتماعی وسیع‌تری می‌شوند و چگونه آن‌ها ما را در معرض امواج تجربه‌های نو، تبادل افکار و دیدگاه‌های تازه قرار می‌دهند.
در همین حال یکی از آخرین تحقیقات انجام شده در این زمینه (Pew study on social networking) تا حد زیادی بیان کننده‌ی دیدگاهی مشابه است، که رسانه‌های اجتماعی تاثیری نزدیک به تجربه‌ی سفر بوجود می‌آورند. در نتیجه ‌گیری این گزارش آمده ” حالا نگرانی کمتری درباره‌ی کاربران شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، نگرانی از روابط اجتماعی محدودتر، دوری کردن از دیگران، و یا محدودیت تجربه‌ها.
مطالعه‌‌ی انجام شده خلاف آن را نشان داد. رسانه‌های اجتماعی می‌توانند تجربه‌های شخصی را غنی‌تر کنند، افراد را در معرض عقاید جدید قرار بدهند و همچنین باعث گسترش تعامل در جوامع بشوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *