عصر محتوای کوانتم

گاهی از دوران حاضر با عنوان عصر “انفجار اطلاعات ” هم یاد می‌شود، جهانی فرا ارتباطی شده و بدون ساختار و قاعده که در مقابل انبوهی از داده‌ها “داده‌های بزرگ” قرار گرفته است.

در پانزده سال گذشته هر فرد آمریکایی روزانه هدف ۳۰۰۰ پیام قرار‌ می‌گیرد، که این رقم در سال ۲۰۰۷ به طور تقریبی ۵۰۰۰ برآورد شده – که شامل عکس، ویدئو، ایمیل و انواع مختلف دیگری از محتواهایی است که قابل در نظر گرفته شدن به صورت اطلاعات را دارند.

اما جوامع امروزی در حال گذر از مرحله‌ای هستند که در آن افراد تنها مصرف کننده و هدف پیام‌ها بودند، جوامعی که در آن رسانه‌ها تولید کننده و سازنده‌ی اصلی محتوا محسوب می‌شدند. اکنون به طور متوسط هر کاربر فیس‌بوک بیش از ۹۰ قطعه محتوا در هر ماه تولید می‌کند، در حالی که در فیس‌بوک هر ماه بیش از ۳۰ میلیارد قطعه محتوا به اشتراک گذاشته می‌شود.

در چنین دنیایی از هرج و مرج اطلاعات – رسیدن به موفقیت به هیچ وجه ساده یا قابل پیش‌بینی نیست. با این حال چالش تمایز محتوای با ارزش از محتوای فاقد ارزش در مقیاسی به این بزرگی خودش می‌تواند فرصت جالبی را ایجاد کند، بخصوص اگر کسب و کار شما بتواند پیامش را اختصاصی و شخصی شده انتقال دهد، یعنی رسیدن به بسته‌ای از محتوا که ارزش منحصر به فردی برای هر کاربر داشته باشد.

این فرصت ویژگی دورانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم یعنی عصر محتوای کوانتم.

آن‌طور که Christos Cotsakos در مقاله‌اش می‌نویسد محتوای کوانتم به طور کلی عبارت است از ارسال پیام درست به شخص درست در زمان مناسب با ابزار درست. محتوای کوانتم مستلزم درک درست محتوا و بافتی است که محتوا در آن به اشتراک گذاشته می‌شود، و همچنین نگاه کردن به اطلاعات از منظری چند بعدی. محتوای کوانتم در یک تعریف ساده  بیانگر چرخش از حجم و تولید انبوه به سمت ارزش است.

از دیدگاه Christos Cotsakos کسب و کارهایی می‌توانند در این دوره موفق باشند و پیشرفت کنند که به درک محتوای کوانتم و تابعیتش از داده‌های بزرگ رسیده باشند، شالوده‌ای که از طریق خرد کردن اطلاعات، ترکیب و ارتباطش با یک محتوای امروزی قابل دستیابی‌ست. محتوایی که خاص بودنش هم حاصل خوش اقبالی و جنب و جوشش است و هم دستاورد تعامل برای تولید یک محصول چند بعدی.

موفقیت در عصر محتوای کوانتم مستلزم یک درک قوی اجتماعی متمرکز برای تعیین نقطه‌ی مناسب در هر مدل کسب و کار است: یعنی رسیدن به نقطه‌ی مشترک آن‌چه که هم برای کسب و کار شما و هم برای مشتری ارزشمند است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *